Naše služby pro vás

Chov koní

Od roku 1993 se věnujeme chovu koní, především chovu drezůrních koní , v menší míře chováme skokové koně, sportovní pony a koně pro rekreační ježdění.

 

Odchov hříbat

Odchováváme hříbata od odstavu do tří let věku. Hříbata jsou ustájena v prostorné stáji na volném ustájení, do jednoho roku stáří klisničky společně s hřebečky, potom odděleně klisny a hřebci s valachy. Máme prostorné pastviny o celkové výměře 80 ha.

Přes půl roku( jaro,léto,podzim) jsou koně na pastvinách, kde mají k dispozici jednak dostatek pastvy, minerální lizy, přístřešek,kde se zakládá seno. Kontrolováni jsou dvakrát denně.Koně mají celodenní přístup k pitné vodě. V zimním období jsou ustájeni v prostorné stáji, kde mají neomezený přístup ke kvalitnímu senu a minerálním lizům, jedenkrát denně dostávají oves, minerálně vitaminovou směs a mrkev. Každý den chodí do výběhů, kde mají také k dispozici seno.

Cena za ustájení mladých koní je 80 Kč za den plus 21%DPH. 

Dvouletí a tříletí koně na volném ustájení v zimním období ( listopad - duben ) 100 Kč za den plus 21% DPH.

Během léta koně převádíme na ruce z pastviny na pastvinu, celkem třikrát, majitelé si mohou své koně převést, v ostatních případech je tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč za jedno převedení.

V ceně není zahrnuto ošetření veterinárním lékařem a kovářem, který pravidelně do stáje dojíždí.

Veterinárním lékařem naší stáje je MVDr.Zuzana Plundrová, kovářem je pan Václav Ráliš.

Hříbata přijímáme do odchovny na podzim po odstavu, ročky a dvouletky potom na jaře , na začátku května. Podmínkou je, že kůň je vakcinován a v imunitě proti chřipce a tetanu, má upravená kopyta a je odčervený.

 

Prodej koní

Nabízíme k prodeji mladé koně, koně se zkušenostmi z jezdeckých závodů, koně na různém stupni jezdeckého výcviku, vhodné pro sport , rekreační ježdění a chovné klisny. Všichni naši koně jsou hodní!

 

Ustájení koní

Ustájíme Vašeho koně v naší stáji, k dispozici je boxové ustájení. Stáj je v těsné blízkosti pastviny

o rozloze 20 ha, kde koně pobývají společně co nejvíce v zimě i v létě. Krmeni jsou ve stáji dvakrát denně, dostávají oves , seno a minerálně vitaminovou směs, v zimě přídavek mrkve. Ve výběhu je napajedlo a minerální lizy. V zimě mají ve výběhu přístup k senu.

U stáje je písková jízdárna o rozloze 80 x 40 m, v zimě využíváme malou krytou jízdárnu

o rozměrech 24 x 9 m.

V místě jsou krásné vyjížďky do přírody, terén je převážně kopcovitý.

V naší stáji je možné ustájení Vaší klisny s možností jejího připuštění ( spolupracujeme s inseminačním technikem,Ing.Zavadilem).O klisnu se postaráme během její březosti včetně porodu, každoročně připouštíme 2-3 vlastní klisny, březí klisny a klisny s hříbaty jsou chovány odděleně ve skupině. Zabezpečíme následný odchov hříběte.

Ustájíme koně v rekonvalescenci, máme zkušenosti s péčí o koně s dýchacími obtížemi, kterým pobyt v horském prostředí ulevuje od jejich potíží.

Veterinárním lékařem naší stáje je MVDr. Zuzana Plundrová.

Ceník ustájení: ustájení privátních koní – ošetřování a krmení koně za den 180Kč

ustájení březí klisna a klisna s hříbětem za den 200 Kč

krátkodobé ustájení ( méně než15 dní ) za den 300 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH je 21%.

Prodej sena

Prodej sena v kulatých balících o průměru 120 cm a hmotnosti 350 kg.

Balíky je možné odebírat přímo z pole, případně v zimě prodej uskladněného sena ze seníku

 


Kontakt

Adam Kotyza, Ing.Eva Kotyzová

Adam Kotyza
Na staré cestě 424
517 91 Deštné v Orlických horách

+420 731 570 626
+420 731 455 503